top of page

Regeringen förlänger åtgärderna inom socialförsäkringsområdet

Tidigare i veckan informerade vi om de nu förlängda stödåtgärderna för företagare (ni hittar det inlägget här). Nu har regeringen även beslutat om förlängning av de corona-relaterade åtgärderna på sjukförsäkringsområdet och den tillfälliga föräldrapenningen, till den 31 december 2020.


Man beslutar att fortsatt slopa kravet på läkarintyg och höjer ersättningen för karensavdrag från ett schablonbelopp på 700 kronor till 804 kronor. Denna ersättning söks direkt av den anställde och betalas ut av Försäkringskassan.

Nedan listar vi några av de åtgärder som nu har förlängts;

  • Schablonbeloppet för ersättningen för karensavdraget höjs från 700 kronor till 804 kronor Den tillfälliga ersättningen för karensavdrag är förlängd till 31 december 2020, och gäller för ansökningar som görs mellan 25 juni och 31 december 2020.

  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna Med ett schablonbelopp om 804 kronor per dag.

  • Slopat krav på läkarintyg De första 14 dagarna i en sjukperiod får den anställda sjuklön utan krav på läkarintyg

  • Staten ersätter för "sjuklönekostnader som är högre än normalt" Staten kommer fortsatt att ersätta arbetsgivarna för de högre sjuklönekostnader som uppkommit för perioden 1 augusti till och med den 31 december.

  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning Detta gäller i det fall då skolan beslutar om stängning eller om eleverna på inrådan av smittskyddsläkare eller Folkhälsomyndigheten uppmanas till hem/distansutbildning.

Mer information om dessa och andra åtgärder hittar ni på regeringens och försäkringskassans webbplatser.


Åtgärderna som nu förlängs kan komma att utökas ytterligare, vi håller er uppdaterade om utvecklingen löpande. Kontakta oss vid frågor!


Comments


bottom of page