top of page

Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020

Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att klara sig genom den akuta krisen till följd av covid-19-pandemin och samtidigt underlätta för företagen att ställa om och anpassa sin verksamhet. På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Detta sker genom en ny förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020 som innehåller ytterligare bestämmelser, den nuvarande förordningen om omställningsstöd får också en ny rubrik. Vi går igenom vad som gäller.

Läs vår tidigare artikel om omställningsstödet här.

Det står nu klart att krisen som påverkade företagen kraftigt i mars och april fortsatt med samma tuffa framfart även under maj månad. Många företag som bedriver säsongsverksamhet, inte minst inom besöksnäringen, har drabbats extra hårt under juni och juli, dessa är just nu helt beroende av detta stöd för att i vissa fall kunna fortsätta bedriva verksamhet. Även de som drabbas av beslutet om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer, har det fortsatt väldigt tufft och har fortfarande svårt att anpassa och ställa om. Stödet förlängs därför med ytterligare tre månader.

Detta krävs för att vara berättigad stödet

Omställningsstödet för maj–juli får i huvudsak samma reglering som gäller för mars och april enligt den befintliga förordningen om omställningsstöd. Enligt det nya förslaget är det dock uppdelat så att maj blir en individuell stödperiod. Sommarmånaderna Juni och Juli utgör sedan en annan stödperiod.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.

På samma sätt som tidigare ges omställningsstöd med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj-juli 2020.

För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.

 

Regeringen arbetar för att ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt. Det befintliga omställningsstödet har godkänts av EU-kommissionen. Eftersom stödet nu utökas till nya perioder blir det ett nytt statsstöd, som måste godkännas av EU-kommissionen innan det kan börja tillämpas.


Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket senast den 15 december 2020.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 21 september 2020.

תגובות


bottom of page