top of page

Nya regler för värdering av bilförmån

Från och med 1 juli i år ändras delar av den schablonuträkning som används för att fastställa värdet av bilförmåner.

Justeringarna gör det dyrare att skaffa förmånsbilar till företaget, men reglerna blir lättare att använda sig av.


När en tjänstebil får användas privat och inte bara inom ramen för ens anställning räknas det som en förmån som ska beskattas - s.k. bilförmån. För att veta hur mycket skatt som ska betalas så måste man räkna ut hur mycket förmånen i fråga är värd.


Beräkningen av värdet av en bilförmån görs genom att man adderar fyra poster: 0,29 prisbasbelopp, den aktuella bilens fordonsskatt, ett prisrelaterat belopp och ett ränterelaterat belopp.


Det som ändras från och med 1 juli 2021 är hur det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet räknas ut. Justeringen av schablonuträkningen blir tillämplig på bilar som blir skattepliktiga den 1 juli 2021 eller senare. Bilar som blivit skattepliktiga innan dess påverkas inte av de nya reglerna.


Syftet med lagändringen är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil. Den tidigare regleringen har enligt skatteutskottet lett till att bilförmåner generellt sett värderas klart lägre än marknadsvärdet. Följden av en för låg värdering av bilförmåner blir att denna förmån blir mer gynnsam i jämförelse med en förmån i form av någon annan vara eller tjänst. Neutralitet och likformighet är viktiga principer inom skattelagstiftningen och därför vill man undvika att vissa förmåner är skattemässigt gynnsammare än andra.


Lite dyrare, enklare uträkning

Att skaffa en förmånsbil kommer alltså i fortsättningen bli lite dyrare, eftersom bilförmåner kommer värderas till ett mer marknadsmässigt värde och därmed behöva beskattas mer. Fördelen med de nya reglerna är dock att själva uträkningarna är något lättare att göra. Enligt den äldre regeln räknades exempelvis det prisrelaterade beloppet ut på olika sätt beroende på hur dyr bilen i fråga var. Efter 1 juli 2021 sätts bara det prisrelaterade beloppet till 13 % av bilmodellens nybilspris, oavsett vilken prisklass det rör sig om.


Har ni frågor gällande förmåner eller annat inom arbetsrätt? Kontakta oss!

Comments


bottom of page