top of page

Nya lagen om visselblåsning träder i kraft 17 december 2021

Uppdaterat: 6 dec. 2021


En ny lag om visselblåsning innebär att alla arbetsgivare som har 50 anställda eller fler är skyldiga att ha rutiner för hantering för så kallad visselblåsning. Riksdagen har under hösten tagit beslut om lagen, som bygger på ett EU-direktiv, och den införs stegvis från den 17 december 2021.Lagen innebär krav på rutiner av hantering av rapporteringar av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den nya lagen ersätter den tidigare lagen om visselblåsning och till skillnad från den tidigare lagen finns det i den nya inget krav på att de allvarliga missförhållandena ska vara utförda av en person i ledande ställning. Även den nya lagen ställer dock krav på att det ska vara frågan om allvarliga missförhållanden.


Hur ska funktionen utformas?

De som är anställda eller på annat sätt har en anställningsliknande ställning hos företag med minst 50 anställda ska genom lagen ha tillgång till visselblåsarfunktion. Det innebär att det ska finnas en dokumenterad och upparbetad rutin för hur missförhållanden inom företaget kan rapporteras. Rutinen kan innefatta vanliga kommunikationsvägar så som mail eller telefon men det har tillkommit en mängd digitala tjänster som medför att rapportering av missförhållanden kan ske anonymt och säkert. Redogörelsen ska kunna lämnas muntligen, skriftligen eller genom ett fysiskt möte. Visselblåsarfunktionen kan hanteras och tillhandahållas internt eller utanför den egna verksamheten.

Om man tillhör en koncern och/eller har fler än 250 anställda gäller särskilda regler. Bland annat kan man med vissa begränsningar ha en och samma lösning inom en koncern. Förutsättningarna och behoven av upprättande av funktionen bör då ske utifrån de enskilda företagets förutsättningar.


Visselblåsaren är skyddad av lag

I enlighet med den tidigare lagen får den som rapporterar om ett missförhållande får inte utsättas för repressalier.


Om det sedan tidigare finns en visselblåsarfunktion bör ni undersöka om utformningen harmoniserar med kraven som ställs i den nya lagen. Privata företag med mellan 50 - 249 arbetstagare omfattas av lagen från och med 17 december 2023.


Vi på CvZ juridik har en god kännedom om de kraven som ställs på företag och kan hjälpa till med att upprätta rutiner och dokumentation för hantering av visselblåsning Vi erbjuder också tjänster för extern hantering av visselblåsning.


Har ni frågor om lagen eller vill ha hjälp med visselblåsningsfunktion är ni välkomna att kontakta oss.

Comentários


bottom of page