top of page

Nya beslut som berör långtidssjukskrivna och riskgrupper

Uppdaterat: 27 maj 2021


Efter att riksdagen i januari 2021 fattade beslut om en extra ändringsbudget har nu regeringen beslutat att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen och förlänga ersättningen till riskgrupper.


De corona-relaterade åtgärderna inom socialförsäkringen uppdateras löpande i syfte att fortsätta minska smittspridningen.


180-dagarsprövningen stoppas

En långtidssjuk arbetstagares arbetsförmåga ska enligt reglerna om den s.k. rehabiliteringskedjan bedömas dag 180. Enligt vanliga regler har den anställde bara rätt till ersättning om denne inte kan utföra något arbete på arbetsmarknaden.


Den nya förordningen innebär att de så kallade 180-dagarsprövningarna tillfälligt stoppas och att arbetstagaren efter den 180:e dagen i sjukfallet ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de redan har i dagsläget, i stället för som tidigare - alla andra arbeten tillgängliga på arbetsmarknaden.


Det kommer gälla fram till dag 365 i sjukfallet och därefter prövas personen mot övriga marknaden. Detta för att det under rådande pandemi blivit tydligt att regelverket kring sjukpenning i sammanhanget inte varit tillräckligt flexibelt.


Reglerna ska initialt gälla retroaktivt från den 21 december, fram till den 15 mars 2021.


Ersättning till riskgrupper förlängs

Ersättningen till personer i riskgrupp samt till vissa anhöriga kommer att förlängas. För förebyggande tillfällig föräldrapenning som kan betalas till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn utökas även förmånstiden.


Det är möjligt att få ersättning för riskgrupper och anhöriga till riskgrupp för tid från och med den 1 juli 2020 till och med den 30 april 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning. Föräldrar till vissa allvarligt sjuka barn har möjlighet till ersättning t.o.m. 30 april 2021.


Kontakta oss om ni har frågor kring de nya reglerna på socialförsäkringsområdet!


コメント


bottom of page