Kan det vara arbetsbrist om det går bra för företaget?

Ponera att ledningen har beslutat att ta bort ett par tjänster på företaget och det har påbörjats en process kring uppsägning pga. arbetsbrist. Det finns flera anställda som ifrågasätter hur det kan vara när det går så bra för bolaget och det finns så mycket att göra.

Kan det vara arbetsbrist om det går bra på företaget?


Användandet av begreppet ”arbetsbrist” i såna här situationer kan onekligen vara förvirrande. Låt oss utreda vad som gäller.

Arbetsbrist är ett tvåeggat begrepp inom arbetsrätten. Å ena sidan kan det stå för en situation där det går dåligt för arbetsgivaren, där man tappat mycket jobb och därför inte kan ha kvar vissa tjänster. Det vill säga att uppsägningssituationen föranleds av en faktiskt brist på arbete.

Å andra sidan kan det utgöra ett lagtekniskt begrepp – som trots sin semantiska betydelse, inte alls utgör en situation som uppstått pga. att företaget går dåligt eller tappar affärer.


Arbetsgivaren kan ha verksamhetsmässiga eller organisatoriska anledningar till att besluta om förändringar i eller kring bemanning. Att man tagit ett sådant beslut, innebär ju i praktiken att vissa tjänster inte längre kommer att finnas eller vara desamma, vilket ger resultatet att tjänsteinnehavaren inte längre kommer ha kvar sitt arbete.


Verkningarna är dock desamma oavsett hur arbetsbristen uppstår. Tjänsten som är aktuell för uppsägning pga. arbetsbrist, kommer inte längre behövas vilket rent krasst leder till en brist på arbete.


Svaret är alltså att arbetsbrist kan uppstå även när det på pappret går bra för företaget, till exempel när man ska genomföra organisatoriska förändringar som leder till att tjänster försvinner eller förändras.


Har du frågor kring uppkommen arbetsbrist på ert företag? Kontakta oss!

CvZ Juridik logo

 

Tel: 08-86 54 88
Brännkyrkagatan 49,
118 22 Stockholm

E-post: juridik@cvz.se
Orgnr: 559272-6201


Följ vårt arbete på:

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon
  • Vit Edin Ikon

Vi underlättar hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla juridiska paketlösningar på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill.

Om CvZ Juridik AB
 

© 2020 Alla rättigheter reserverade Allmänna villkor Integritetspolicy