top of page

Ingen förlängning av tillfälliga lagen som möjliggjort elektroniska stämmor


Pandemin gjorde det svårt för många föreningar och aktiebolag att genomföra sina års- och bolagsstämmor. Bolagsverket gav inget anstånd för att senarelägga stämmorna och många fick svårt att få det deltagande som krävdes för genomförande av beslut.

Därför antogs lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som började gälla den 15 april 2020 och förlängdes sedan att gälla ytterligare ett år från december 2020, till och med 31 december 2021.


Syftet med lagen var att underlätta genomförandet av stämmor i aktiebolag och föreningar och samtidigt begränsa smitta och spridning av covid-19. Genom denna tillfälliga lag kan man nu genomföra stämmorna helt utan fysiskt deltagande - styrelsen kan rentav hindra ägarna från att närvara fysiskt. Detta genom att man utvidgat möjligheterna till poströstning och att man kan hålla stämman helt elektroniskt.


När lagen upphör att gälla vid årsskiftet innebär det att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet måste genomföras enligt de vanliga reglerna i aktiebolagslagen.


Fram till den sista december 2021 kan man dock alltså ha sina stämmor helt elektroniskt.


Har ni frågor om den tillfälliga lagen eller kring förenings- eller aktiebolagsrätt allmänt? Välkommen att kontakta oss.


Yorumlar


bottom of page