top of page

Förslag om ytterligare åtgärdspaket

Uppdaterat: 8 apr. 2020

Fler åtgärdspaket på förslag

Regeringen arbetar på högvarv för att försöka skapa effektiva åtgärder som ska underlätta för företagen i denna krisfyllda tid. Igår den 25 mars kom ytterliga förslag på åtgärder baserade på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Här följer förslagen i korthet:

Statlig lånegaranti


  • Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av covid- 19 fått ekonomiska problem, men som i övrigt är robusta. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.


  • Lånegarantin riktar sig främst till små och medelstora företag, och det är Riksgäldskontoret som kommer administrera garantin. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras. Bankerna ska betala en garantiavgift till Riksgäldskontoret för utfärdade garantier. Avgiften bestäms utifrån låntagarnas aktuella riskklass, som fastställs av kreditinstituten.

Nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifter


  • Förslag ligger att en tillfällig reducering av arbetsgivaravgifterna ska göras, så att endast ålderspensionsavgiften ska betalas av arbetsgivaren. Detta föreslås gälla initialt för mars och april månad, för mindre företag med max 30 anställda och på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. En motsvarande lättnad föreslås för egenavgifterna för enskilda näringsidkare. 


Ändrade regler om periodiseringsfonder och anstånd med moms


  • För att underlätta för egenföretagare som drabbats hårt av virusets framfart så ändras reglerna på så vis att man tillåts avsätta 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019, upp till 1 miljon kronor, till periodiseringsfond som sen kan kvittas mot eventuella framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka skatt som de betalat in under 2019.

  • Det tidigare presenterade förslaget om anstånd med skatt utvidgas till att även omfatta moms.

Tillfällig rabatt på hyror i särskilt utsatta branscher


  • Företag inom särskilt utsatta branscher, såsom hotell, restaurang och andra verksamheter inom sällanköpshandel föreslås få upp till 50 procent av den fasta hyran täckt av staten.


För att läsa vidare om förslagen så hänvisar vi till regeringens hemsida.

Vi återkommer löpande med information med anledning av covid-19 virusets framfart.


Hör av er till oss om ni har några frågor!

076 88 5 88 88

070 22 446 33

Comments


bottom of page