top of page

Arbetsmiljöbrott och strafföreläggande

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön.

Ansvaret omfattar allt från praktiska arbetsmoment, området där arbetet utförs och arbetstagarnas relation till sitt arbete. Brister arbetsgivaren i sitt ansvar kan denne göra sig skyldig till arbetsmiljöbrott.


Om en olycka sker i arbetet har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket som i sin tur kan göra en polisanmälan. Om olyckan är av allvarlig art är det inte ovanligt att polis kallas till platsen i samband med olyckan och att polisen då upprättar en polisanmälan direkt.

Arbetsmiljöbrott - ett straffrättsligt brott

Arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen är långtgående och gör polisen bedömningen att det föreligger brister i arbetsmiljön kan en förundersökning om arbetsmiljöbrott startas. Polisen, Arbetsmiljöverket och åklagaren utreder i så fall händelsen och huruvida arbetsgivaren och dess ställföreträdare har brustit i sitt arbetsmiljöansvar.


Undersökningsledare är ofta en åklagare specialiserad inom arbetsmiljöbrott.

Om det efter utredningen kan konstateras föreligga brister i arbetsmiljöansvaret, och att dessa brister kan anses ha medfört att olyckan inträffat kan ett åtal om arbetsmiljöbrott väckas.

Beroende på det inträffade och dess händelseförlopp så kan ansvar även allokeras till företagets ställföreträdare, som i vissa fall kan bli delgivna misstanke om arbetsmiljöbrott som vållande till annans död eller vållande av kroppsskada.


Påföljder

Företag som prövas för arbetsmiljöbrott riskerar att dömas att utge en företagsbot. Boten kan vara som lägst 5 000 kronor och som högst uppgå till 10 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket har i egenskap av tillsynsmyndighet också möjlighet att kräva arbetsgivare, som bryter mot dess föreskrifter, på sanktionsavgifter på upp till 1 miljon kronor.


För den enskilda ställföreträdaren kan påföljden för arbetsmiljöbrott bli böter eller fängelse upp till sex år.


Strafföreläggande

Om åklagaren efter förundersökningen kan konstatera att det föreligger tillräckligt med skäl för att väcka åtal kan företaget i vissa fall erbjudas ett så kallat strafföreläggande. Strafföreläggandet förutsätter att företaget erkänner sig skyldigt till brottet. Strafföreläggandet har samma verkan som en dom men saken avgörs utan prövning av domstol. Ett strafföreläggandet kan vid arbetsmiljöbrott uppgå till max. 3 miljoner kronor.


Att acceptera ett strafföreläggande är helt frivilligt och väljer företaget att inte acceptera det går ansvarsfrågan vidare till prövning i domstol.


Fler accepterar strafföreläggande

Det är inte ovanligt att företag erbjuds ett strafföreläggande vid arbetsmiljöbrott och antalet accepterade förelägganden var under 2020 nästan dubbelt så många som under 2018 och 2019. Bland annat avgjordes tre dödsolyckor genom strafföreläggande under 2020.


Våra tjänster inom arbetsmiljö

Om ni har funderingar kring ert arbetsmiljöansvar eller har praktiska frågor kring hur arbetsmiljöarbetet ska utformas är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper företag både med förebyggande åtgärder och som biträde om olyckan är framme. Kontakta oss här.

Commentaires


bottom of page