VÅR VISION

Vi vill underlätta hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort.

CvZ Juridik är en affärsorienterad juristbyrå med effektiva och affärsinriktade lösningar närmast hjärtat. Vår grundvärdering är att nyttan med jurister och juridiska tjänster ska vara fokus för vårt arbete och ska minska företagarnas risker och bidra till att skapa affärer. Våra tjänster ska tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag.

Alexander Clomén

MP / Jur. kand.

070 - 224 46 33

alexander.clomen@cvz.se

Alexander har en jur. kand. från Uppsala universitet och arbetar främst med arbetsrättsliga och affärsjuridiska frågor.

 

Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med kollektivavtalsfrågor och arbetsrättsliga förhandlingar. Därutöver arbetar Alexander med ett brett spektrum av affärsjuridiska områden så som avtalsrätt och tvistelösning.

 

Alexander har haft flertalet förtroendeuppdrag i bolags- och föreningsstyrelser.

 

Inriktning: Arbetsrätt, Kollektivavtalsrätt, Affärsjuridik, Föreningsjuridik, Tvister

linkedin-logo.png
 

Vanessa von Zweigbergk

Partner / Jur. kand.
076 - 885 88 88

vanessa@cvz.se

Vanessa har en jur. kand. och Master of Law från Stockholms universitet och university of Glasgow.

 

Vanessa arbetar främst med arbetsrättsliga frågor och avtals- och entreprenadsrättsliga tvister.

 

Genom att ha arbetat som företagsjurist under många år har Vanessa blivit en pedagogisk och rutinerad utbildare och har upparbetat en lång erfarenhet av kvalificerad rådgivning. 

 

Utöver svenska och engelska talar Vanessa även flytande franska och har goda kunskaper i spanska.

 

Vanessa har haft flertalet förtroendeuppdrag i föreningsstyrelser.

 

Inriktning: Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Avtal, Entreprenad, Tvister

linkedin-logo.png
 

Benny Söderqvist

Marknad
070 - 880 02 75

benny.soderqvist@cvz.se

Benny har många års erfarenhet av företagande både som anställd vd och filialchef, samt även som vd och huvudägare i två företag. Benny har genom en lång karriär lärt sig vikten av ett bra juridiskt stöd för en väl fungerande verksamhet.

 

Benny har också stor erfarenhet av att arbeta med föreningar och organisationer och han är skicklig gällande att hitta optimerade lösningar för juridiska tjänster kopplade till branschorganisationer.

linkedin-logo.png
 
 

Jan Rudblad

Senior advisor / partner

jan.rudblad@cvz.se

Jan Rudblad är en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister med över 40 års erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalsrätt och allmän affärsjuridik.

Jan har ansvarat för en mängd kollektivavtal, besitter en enorm erfarenhet gällande hantering av komplicerade arbetsrättsliga frågor och har varit med och utvecklat banbrytande lösningar inom kollektivavtalsområdet.

Han har utöver detta stor erfarenhet av att arbeta med och stötta en mängd branschorganisationer gällande såväl branschfrågor som föreningarnas löpande verksamheter.

Janne arbetar idag som senior rådgivare inom organisationen och utgör ett stöd genom hela verksamheten.

 

Kim Lindberg

Adminstration

076 - 885 84 82

kim.lindberg@cvz.se

Kim har många års erfarenhet av kundtjänst och kommunikation samt digital marknadsföring och projektledning. Kim stimuleras av att leverera bra service och hon hittar snabbt lösningar på krävande uppgifter och ser en glädje i att optimera strukturer, skapa rutiner och att organisera. 

Hos CvZ arbetar Kim med administration, kommunikation och med att stötta både kollegor och klienter med diverse frågor.

linkedin-logo.png

Tel: 08-86 54 88

© 2020 Alla rättigheter reserverade

  • Facebook
  • Twitter
linkedin-logo.png

Vi vill underlätta hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla juridiska paketlösningar på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill.